Vill du gå en ESA utbildning?

Jobbar du som fastighetsskötare? Eller har du jobb inom VVS eller andra yrken som kommer i kontakt med el på något sätt? Då kan det vara läge att gå en ESA utbildning. Det finns en lag som säger att alla som jobbar med el, eller har fastighetsansvar även måste ha kompentens som auktoriserad elinstallatör. Du kan därmed gå ESA kurser​ för att skaffa dig denna typ av kompentens. 

Det är inte alltid läge att anlita en elektriker för att utföra jobben inom el. Att då ha gått en ESA utbildning gör att du får utföra elarbeten på egen hand.

Vad innehåller kurserna i ESA utbildningen?

När du väljer att gå ESA kurser, så är det ett kursinnehåll som innehåller det du behöver lära dig. Det är bland annat lättare ellära, där du bland annat få en förståelse över vad el är och vart den faktisk kommer från. Du får även lära dig mer om elfaror, elolyckor och vad du får och inte får göra själv.  

ESA utbildningen innehåller även flera andra delmoment. Efter att du genomfört din utbildning inom ESA så ska du känna en trygghet i att utföra elarbeten på din egna fastighet. Du ska även veta vad du får göra och vad du ska låta bli. ESA utbildningen ska även ha lärt dig hur du förebygger fel, samt hur du ska åtgärda eventuella risker som finns när det kommer till vad som kan skada personer eller egendomen. Denna kurs går du igenom på en dag och det avslutas med ett kunskapsprov.​