Vad är E juice och hur använder man det?

E juicen är den vätska som förångas och sedan inhaleras när du använder elektrisk cigarett. Den kan fyllas på i en behållare som följer med när man samtidigt köper en elcigg men den kan också fyllas på direkt i cigaretten i ett rör bredvid inhalatorn.

E-juicen består av olika smakämnen som gör att det både smakar och luktar gott när du röker, till skillnad från vanliga cigaretter. Man kan bland annat köpa e juice eller smaker i form av mint, choklad eller dylikt. E-vätskan​ går också att blandas med nikotin om man vill ha en mindre dos för att trappa ned på sin vanliga rökning, succesivt. Man väljer då helt enkelt styrkan men det går även att köpa ejuice, helt utan nikotin.

Man ska vara försiktig när man köper ejuice så att man inte får något med dålig kvalitet. Handla därför alltid av en auktoriserad återförsäljare så att du vet vad du stoppar i dig.

Hur fyller man på e-juicen?

Att fylla på e juice är egentligen ingen konst. Man öppnar vanligtvis behållaren och följer anvisningarna. Är man osäker ska man vara på det klarar med att allt står i manualen som medföljer startkittet. Man måste tänka på att stoppa vätskan i rätt rör, närmare bestämt i den lilla veken i behållaren. Det andra röret i mitten är således fel.

Om man har en cigarettliknande el-cigg, så lägger man istället ett filter eller en kapsel ovanpå batteriet och inhalerar direkt. Dessa kapslar innehåller vätskan och byts sedan ut efter varje rökpaus. Vilken typ av el-cigarett man väljer är helt upp till var och en. En del tycker kapslar fungerar bättre och är enklare att placera, än att hålla på med att pricka rätt när man fyller på den lilla behållaren.

Tänk på att hantera din ejuice med aktsamhet, speciellt om den innehåller nikotin. Får du den på händerna måste du tvätta dem direkt ska naturligtvis förvaras oåtkomligt för barnen.