Hemförsäkring ger ersättning av förlorat lösöre i ditt hem

Det kan tyckas vara en onödig kostnad att ha en hemförsäkring. Så är dock inte fallet. Om olyckan är framme i form av en brand eller ett inbrott ger den ersättning för förlorat lösöre i ditt hem. Har man dessutom en ståldörr får man en bonus på kostnaden för försäkringen. Med lösöre avses allt som ett hem inrymmer i form av till exempel kläder, bohag, elektronikprodukter, mattor, tavlor med mera.

Om man har dyrare saker i hemmet, som till exempel kameror, frimärkssamlingar, exklusiva målningar och annat som har ett större värde bör man teckna en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring. Detta kan vara en så kallad allriskförsäkring och den gäller vid de flesta typer av skador på dessa saker.

Har man en bostadsrätt måste man komplettera sin hemförsäkring så att den täcker tak, väggar och golv samt köksutrustning för att få ersättning för dessa vid en skada. Om hemmet totalförstörs och måste renoveras är detta ett måste om man har denna typ av bostad.

Hemförsäkringen täcker arbeten som utförts av rörmokare i Jönköping.

Det är mycket riskfyllt att utföra rörarbeten på egen hand. Om man har anlitat en rörmokare i Jönköping kan man få ersättning för skada som orsakats av felaktigt utförda arbeten genom sin hemförsäkring. Arbetet skall dock ha varit utfört av en auktoriserad rörmokare och inte genom ett egenhändigt arbete.
Skulle arbetet medföra en vattenskada får man ersättning för de utlägg man har haft för reparationen.

Denna kan ha uppstått genom att rör är otäta eller springer läck. Man måste dock lämna in kvitto på det utförda rörarbetet så att försäkringsbolaget i sin tur kan kräva skadestånd från den aktuella rörmokaren i Jönköping. De flesta rörmokare, även de som finns i Jönköping, lämnar en garanti på utfört rörarbete. Om skadan har uppstått under garantitiden bör man utnyttja garantin istället för sin hemförsäkring, då denna tar ut en självrisk för skadan. Den garanti som rörmokaren lämnar ger möjlighet att få arbetet utfört ånyo under den tid som garantin gäller.