Behöver du ett matarverk?

Ett matarverk är ibland nödvändigt i en bearbetningsprocess. Detta är en typ av förstärkning som används när till exempel stålbandet eller anordningen som på något sätt rullar, inte orkar eller behöver förstärkning före eller efter en process av bearbetning. Om man då inte använder sig av ett matarverk kan stålbandet bland mycket annat töjas och ibland gå av.

Detta gäller även en upprullningsanordning. Där kommer ett matarverk in i bilden, genom att det förstärker och hjälper stålbandet så att detta inte blir uttöjt och ser till att processen kan fortgå utan större problem. Om man inte använder sig av ett matarverk kan det bli en mycket dyr historia när man gång på gång måste byta ut stålbandet eller upprullningsanordningen, för att dessa går sönder ideligen.

Billigare i längden med ett matarverk!

Oftast ökar ett matarverk produktionen per dygn till 30 meters rullning per minut. Det är även mycket billigare i längden att köpa ett matarverk direkt när man märker att det kan behövas, än när stålbandet har gått sönder. När stålbandet går sönder kan det bli en lång och plågsam process för att inte nämna dyr, då både stålbandet behöver bytas ut samt att även produktionen stannar upp.

Det finns många olika typer att matarverk som man kan köpa. Vilket man behöver beror helt på vilken typ av produkt man producerar, hur mycket denna väger och framför allt hur mycket man producerar eller har tänkt sig att producera. Det vanligast förekommande matarverket som finns på marknaden idag är ett så kallat enkel-matarverk som består av två halsar.